Proč po korporacích ubývá také startupů?

článek
28/6/2018

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat. Jak můžete vidět z grafu, vrchol přišel koncem devadesátých let, kdy bylo v USA více než 7 300 veřejně obchodovaných korporací. Dnes se toto číslo pohybuje okolo 3600.

Není divu, že je dnes tak mnohem těžší vytvořit vlastní investiční portfólio, které by vykazovalo lepší výkonnost než fond s širokým tržním indexem. Předznamenává snad tento vývoj blížící se konec korporací?

Proč ubývá společností na Wall streetu – nejznámějším obchodním místě světa a jaký vliv to má na investory a globální společnost? Projeví se tento trend i v Evropě?

Dramatické snížení veřejně obchodovaných firem je nepochybně způsobeno kombinací více faktorů. Jednou z příčin je například zvýšený počet fúzí a akvizic. Přestože globální M&A trh vykazuje významnou cykličnost, celkový počet fůzí a akvizic za posledních 20 let vzrostl více než třikrát.

Dalším faktorem je skutečnost, že se přesouváme do toho, co profesor Geoffrey Brown z Dartmouth University nazývá ekonomikou „Vítěz bere všechno“ (winner takes all economy). Globální ekonomiku dnes ovládá stále menší a menší počet relativně velkých hráčů. V roce 1975 vytvářelo 100 nejvýnosnějších kótovaných firem 49% celkového zisku. Do roku 1995, toto procento vzrostlo jen mírně na 53%. Během následujících dvou desetiletí však tento podíl vzrostl na 84%.

Třetím faktorem, kterému se chci věnovat, je dlouhodobě klesající počet nově zakládaných firem. I úspěšné startupy dnes vyčkávají mnohem déle, než se pustí do IPO a stanou se veřejnými společnostmi. Historicky byly startupy motorem americké ekonomiky. Vytvářely nová pracovní místa, přinášely do ekonomiky nejnovější výzkumy, trendy a inovace a stimulovali ekonomický růst. Ze slova startup se i u nás stal „buzzoword“. Sice to vypadá, že se s nimi roztrhl pytel, ale realita v USA je už řadu let trochu odlišná. Zatímco v roce 1985 představovaly společnosti, které byly na trhu dobu kratší než dva roky, asi 13% všech společností, v roce 2014 bylo už pouze 8% takových firem. Od roku 1998 do roku 2010 klesl podíl pracovníků ze soukromého sektoru ve společnostech mladších dvou let z více než 9% na méně než 5%.

Tak co se to vlastně děje?

Také startupy se potýkají s rostoucí koncentrací trhu. Startupy to mají extrémně těžké konkurovat megafirmám, které samy byly ještě před pár lety startupy. A i když se i z nich pomalu stávají dinosauři, moc dobře si uvědomují, co se přihodilo firmám jako jsou Nokia, Kodak nebo Sony, pokud by usnuly na vavřínech.

Velké společnosti udávají dnes technologický směr v inovacích, jsou flexibilní a dokáží se se přizpůsobovat rychle se měnícím ekonomickým podmínkám. Umějí se rychle adaptovat na nové obchodní modely a díky své obrovské kapitálové síle, kterou často ani neví kam investovat, dokáží poměrně snadno dostat startupovou konkurenci z trhu tím, že ji buď zničí nebo v lepším případě převezmou.

Výzkum společnosti Brookings zjistil, že je přímá úměrnost mezi počtem firem dominujících trhu a počtem startupů. Čím méně firem v dané zemi ovládá trh, tím méně prostoru pro začínající podnikatele, vlastní prostor, kreativitu, konkurenci.

Dalším souvisejícím faktorem je skutečnost, že většinu vzdělaných američanů dnes neláká podnikat „na vlastní triko“. Míra rizika se jim zdá příliš vysoká. Ještě v roce 1992 vlastnila 4% „mladých“ ve věku 25-54 let (s univerzitním titulem) firmu s alespoň 10 zaměstnanci. V roce 2017 to už bylo pouze 2,2%. Tento pokles se negativně odráží i v produktivitě práce.

Klesající počet startupů na druhé straně může znamenat i určité společenské výhody. Méně startupů totiž znamená také méně rušených pracovních míst. Uvědomme si, že počet přeživších startupů po fázích vzniku a existence bývá často méně než 10%. Jistota práce v USA je tak paradoxně mnohem bezpečnější než v předchozích desetiletích.

Jedním ze způsobů, jak podpořit začínající startupisty, by bylo odstranění dotací, které jsou „zneužívány“ na podporu mega firmám. Kapitáloví giganti jako třeba Amazon dostávají v mnoha koutech světa daňové úlevy při otevírání svých logistických a jiných center. Podle zprávy společnosti Brookings se hodnota daňových pobídek pro americké společnosti téměř ztrojnásobila od roku 1990 do roku 2015. To dělá podmínky konkurenční soutěže pro startupy ještě složitější.

Dávejme začínajícím podnikům rovné podmínky a pak se možná i tento trend obrátí. Objeví se více úspěšných startupů a startupistů, kteří se nebudou bát vzít osud do svých vlastních rukou.

Petr Beneš

Business Consultant, Startup Mentor & Coach, Technooptimist

Dále v 6D Stage

ZOBRAZIT VŠE