WORKSHOP

Firma v digitální revoluci, digitální revoluce ve firmě

Jak změnit firmu, aby uspěla v digitální epoše

Na celodenním interaktivním workshopu si vyzkoušíte techniky, jak znásobit kreativitu a inovativnost ve vašem týmu a zapřáhnout jej do transformace firmy. Položíte si sérii otázek, které si musí zodpovědět každá organizace, která chce uspět v digitální epoše. Na workshopu budete formulovat odpovědi zaměřené přímo na vaši firmu.

Vyzkoušíte si, jak zapojit do transformace vaší firmy tři okruhy schopností a vědomostí:

  • přehled o hlavních trendech digitální revoluce
  • znalost vašeho oboru, firmy a organizace
  • techniky znásobující inovativnost, kreativitu a týmovost

Díky tomuto spojení budete schopni nalézt odpovědi na jedenáct klíčových otázek, které si dnes firma musí klást, aby zvládla svoji transformaci pro digitální epochu. To je jediná cesta, jak udržet existenci firmy a posílit její pozici v digitálním věku. 

Workshop předpokládá znalosti z kurzu “Svět 6D”. Abyste plně využili možností tohoto workshopu, doporučujeme vám absolvovat nejprve kurz.

Kurz spolu s workshopem vám nabízíme za zvýhodněnou cenu.

Dále nabízíme