Individuální kurzy a workshopy

Pro firmy

Kurzy a Workshopy na míru

Respektujeme jedinečnost každé firmy. Proto vám nabízíme i školení a poradenství na míru. Obsah, formu a časový harmonogram vytvoříme spolu s vámi s ohledem na vaši digitální zralost, ambice, vizi a strategii. Můžete si vybrat zvýhodněnou sérii kurzů a workshopů zaměřených na různé manažerské úrovně a oblasti firmy.

Co vás čeká? Začneme společným definováním cílů a navazující diagnostikou digitální zralosti vaší organizace. Poté přizpůsobíme kurz “Svět 6D” a následný workshop “Firma v digitální revoluci. Digitální revoluce ve firmě” vašim potřebám a struktuře vaší organizace. V případě zájmu můžeme nabídnout i poradenství, které vám usnadní aplikovat nové poznatky uvnitř vlastní firmy.

Mám zájem

Dále nabízíme