Kdo jsme a co nás spojuje

Sdružujeme odborníky a manažery, kteří mají domácí i mezinárodní zkušenosti z nejrůznějších oborů - makroekonomické a měnové politiky, IT technologií, bankovnictví, digitálního marketingu a vzdělávání, firemního auditu a poradenství.

Společně sdílíme přesvědčení, že digitální revoluce představuje výjimečnou příležitost pro všechny, kteří se chtějí soustavně rozvíjet a využívat svůj talent ve prospěch společnosti. Zároveň si uvědomujeme, že digitální revoluce přinese značná rizika a hrozby, z nichž dnes dokážeme předpovědět jenom část.

Jsme přesvědčení, že dosud velmi úspěšný subdodavatelsky exportní model české ekonomiky není dlouhodobě udržitelný. Je jen otázkou času, kdy bude vystaven tlaku ze strany masivní robotizace, 3D výrobních technologií a s nimi spojených nových obchodních, servisních, pracovních a teritoriálních modelů.

Naše poslání

Spojuje nás odhodlání připravit českou společnost na prudké změny, které digitální revoluce způsobí. Za tím účelem chceme využít našich znalostí české ekonomiky i trendů rozvíjených v globálních centrech digitálních a digitálně podporovaných inovací.

Naším cílem je zprostředkovávat českým firmám a organizacím nejen naše dlouholeté zkušenosti, ale i nejnovější informace ze světa 6D. Chceme je motivovat k tomu, aby úspěšně prošly nezbytnou proměnou a začaly plně využívat nových možností digitálního věku. Jedině tak zůstanou konkurenceschopné v době, kdy vše, včetně nás samotných, prochází exponenciálními změnami.

Náš tým